top of page

1/31 - 2/20

|

Youtube線上直播

2022 年新春法會

2022 年新春法會
2022 年新春法會

時間和地點

1/31 - 2/20

Youtube線上直播

活動細節

2022 新春活動

 

除夕延生普佛

1/31 (Mon) 8:00pm

 

為疫情祈福大悲懺法會

2/1 (Tue) 10:00am

 

為疫情祈福禮千佛法會

2/6 (sun) 10:00am

 

新春祝福禮 - 法師送福袋、平安米

2/1 - 2/3 (Tue - Thu) 2:00pm - 3:00pm (Reserve Online)

 

光明燈上燈法會

2/13 (Sun) 10:00am

 

光明寺護法傳燈聯誼會

2/20 (sun) 2:00pm

分享此活動

bottom of page